ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ LEISHVET

Η ομάδα LeishVet είναι μια ομάδα επιστημόνων κτηνιάτρων από ακαδημαϊκά ιδρύματα στη λεκάνη της Μεσογείου και στη Βόρεια Αμερική με πρωταρχικό κλινικό και επιστημονικό ενδιαφέρον για την CanL. Ο κύριος σκοπός της ομάδας είναι η βελτίωση της γνώσης σε διαφορετικές πτυχές της λεϊσμανίωσης στην κτηνιατρική και τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης οδηγιών που απηχούν την ομόφωνη γνώμη των μελών της με βάση την πρόσφατη τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και κλινική εμπειρία που αντιπροσωπεύει την πλέον σύγχρονη κατανόηση της λοίμωξης με Leishmania στους σκύλους, τις γάτες και άλλα ζώα.

Το έγγραφο αυτό θα είναι σύντομα διαθέσιμο στα ελληνικά. Προς το παρόν, σας καλούμε να το κατεβάσετε στα αγγλικά.